Sklep sklep.tech-sas.pl - opinie

5,0 (znakomity)
Dane
Nazwa firmy
TECH-SAS
Telefon
888222994
Adres e-mail
ko... Pokaż
Na Ceneo od 2019-02-08
opinie
12 miesięcy
30 dni
Wszystkie
100% pozytywnych ocen w ciągu 30 dni
Ocena sklepu z ostatnich 12 miesięcy
Popularne produkty
Insert zielony PLUS dla InsERT GT
zielony PLUS dla InsERT GT to specjalny pakiet rozszerzeń funkcjonalnych dla systemów z linii InsERT GT. Jest to kolejny z serii PLUSÓW - pakietów stworzonych z myślą o firmach, którym w codziennej pracy niezbędny jest system o rozbudowanej funkcjonalności. Przy wykorzystaniu PLUSÓW możliwe jest stworzenie systemu spełniającego wymagania firm średniej wielkości. Systemy z linii InsERT GT zyskują dzięki PLUSOM nową rozbudowaną funkcjonalność bez konieczności zmiany w strukturze programów i bez zastosowania dodatkowych narzędzi lub systemów. Każdy z klientów może indywidualnie dobierać PLUSY według własnych potrzeb, w zależności od tego, jaka funkcjonalność jest mu niezbędna. Koszty wdrożenia systemów InsERT GT oraz wybranych PLUSÓW są znacząco niższe od analogicznych rozwiązań o identycznej bądź podobnej funkcjonalności innych producentów. Warunkiem koniecznym, by uruchomić PLUSA, jest uaktualnienie programów do wersji 1.14. Instalacja PLUSA przebiega w podobny sposób jak uaktualnienie programu, nie powinna więc stanowić problemu nawet dla mniej zaawansowanych użytkowników systemu InsERT GT. Funkcjonalność zielonego PLUSA dla InsERT GT: dynamiczne wyliczanie masy i objętości towarów na dokumencie; rozbudowane pola własne (dla dokumentów oraz kartotek; różnych typów - m.in. pola definiowalne, pola typu słownik oparte na dowolnej definicji, pola będące wynikiem zapytania SQL); flagi własne - oznaczanie i komentowanie obiektów według własnych kryteriów; definiowalne sprawozdania finansowe; biblioteka dokumentów dla podmiotu - możliwość przechowywania w bazie danych dowolnych dokumentów, np. statutowych, finansowych, organizacyjnych, regulaminowych; biblioteka dokumentów dla kontrahenta - możliwość przechowywania w bazie danych certyfikatów, zezwoleń, weksli, umów handlowych, partnerskich itp.; biblioteka dokumentów dla towaru - możliwość przechowywania w bazie danych świadectw, ulotek, certyfikatów, zdjęć, filmów reklamowych itp.; biblioteka dokumentów dla dokumentów handlowych - możliwość ewidencji dodatkowej dokumentacji związanej z transakcjami handlowymi, np. wewnątrzwspólnotowymi. W każdym programie linii InsERT GT znajduje się przycisk, uruchamiający moduł InfoPLUS (obok przycisku pomocy i InfoSfery). Moduł ten zawiera informacje o wszystkich zmianach i nowościach w kolejnych odsłonach PLUSA dla InsERT GT. Z InfoPLUSA można także aktywować wersję próbną oraz zarejestrować produkt przez Internet. Próbne uruchomienie zielonego PLUSA dla InsERT GT możliwe jest wyłącznie na podmiocie próbnym. Każda z funkcjonalności, która dostępna jest wyłącznie w zielonym PLUSIE, została odpowiednio oznaczona w dymku. Szczegółowy opis Obsługa masy i objętości w dokumentach handlowych- do dokumentów handlowych zielony PLUS dla InsERT GT dodaje kolumny Masa i Objętość, które ułatwiają obsługę wielkich dostaw pakowanych np. na kontenery, tiry, statki. Kolumny te są automatycznie wyliczane z kartoteki towarów, dodano także parametr włączający podsumowanie obu kolumn oraz zaktualizowane zostały standardowe wzorce wydruku. Własne sprawozdania finansowe - dzięki zielonemu PLUSOWI dla InsERT GT użytkownik może stworzyć własne sprawozdania finansowe, jak również zmienić postać już istniejących sprawozdań - w ten sposób mogą powstawać spersonalizowane dokumenty dostosowane ściśle do potrzeb firmy (można np. wybrać język sprawozdania). zielony PLUS dla InsERT GT umożliwia następujące operacje: dodawanie, poprawianie i usuwanie pozycji; przesuwanie pozycji; autonumeracja wcięć; sumowanie pozycji w górę (dodatnio lub korygująco); określanie czy dozwolone jest dowolne definiowanie pozycji z sald i obrotów kont; określanie angielskich i niemieckich nazw pozycji. Dodatkowo zielony PLUS dla InsERT GT daje także możliwość: określenia układu sprawozdania; określenia poziomu szczegółowości wydruku uproszczonego; definiowania dodatkowych powiązań pomiędzy pozycjami; zaimportowania pozycji z innego sprawozdania (np. bilansu lub RZS). Rozszerzone pola własne- zielony PLUS dla InsERT GT (dokładnie tak samo, jak niebieski lub czerwony PLUS dla InsERT GT) umożliwia definiowanie rozszerzonych pół własnych, które dostępne są dla praktycznie wszystkich obiektów systemu (dokumenty, kartoteki, dekrety itp). Do każdego z obiektów można zdefiniować po 10 pól własnych każdego typu. Do typów rozszerzonych pól własnych należą: tekst, kwota, data, liczba, pola własne typu słownik lub pola własne typu polecenie SQL. Użytkownik może podłączyć słownik standardowy, dostępny już w systemie (np. kategorie dokumentów, cechy kontrahentów czy działy przedsiębiorstwa) lub stworzony przez siebie nowy słownik. Ta druga możliwość pozwala na zdefiniowanie własnych słowników, indywidualnych dla każdego przedsiębiorstwa. Przykład nowego słownika to np. kolor, rozmiar lub inne indywidualne statusy i oznaczenia, które mogą być stosowane w każdej firmie. Po zapisaniu danych nowy słownik jest widoczny na liście słowników. Pola własne SQL to kolejny typ pól własnych rozszerzonych, dający bardzo duże możliwości konfiguracji. Użytkownik może dla dowolnie wybranego obiektu utworzyć pole własne typu SQL, a następnie stworzyć polecenie SQL odwołujące się do dowolnych danych i tabel z bazy danych. Będą one przydatne wszędzie tam, gdzie funkcjonalność pól własnych typu słownik okaże się niewystarczająca. Biblioteka dokumentów dla kontrahenta, podmiotu oraz dokumentu - za pomocą zielonego PLUSA dla InsERT GT możliwych jest wiele operacji m.in.: import i eksport dowolnych plików; dopisywanie nagłówka; wybór kategorii; blokada usuwania i poprawy - zadecydowanie, czy i jakie dokumenty z biblioteki mogą być usuwane lub zmieniane przez innych użytkowników systemu. Biblioteka dostępna jest dla dokumentów, kartoteki kontrahentów, kartoteki towarów oraz dla podmiotu. Jest to funkcjonalność podobna do biblioteki dokumentów w Gratyfikancie GT. Flagi własne - mechanizm flag pozwala na dowolne oznaczanie i komentowanie ewidencjonowanych obiektów według własnych kryteriów. Oznaczaniu flagami mogą podlegać na przykład rozrachunki, dekrety, dokumenty, towary, czy kontrahenci. Dzięki flagom możemy usprawnić pracę wielu osób w firmie (flagi mogą odzwierciedlać różne stany i statusy oraz wspierać pracę grupową). Flagi własne widoczne są na listach - pozwalają zobaczyć, jaki dany obiekt (np. dokument) ma status, jaki stan lub kategorię. Wybrane obiekty można także po dowolnej fladze filtrować oraz uzyskać informacje o tym, kto i kiedy dokonał ostatniej modyfikacji flagi. Każdemu obiektowi można przypisać do 10 różnych flag (każda z nich oznaczona jest innym kolorem). Poza oznaczeniem obiektu flagą można opatrzyć go dodatkowym komentarzem pojawiającym się automatycznie po wskazaniu na liście pozycji. Przykładów wykorzystania flag własnych może być bardzo wiele, np.: oznaczanie dokumentów handlowych wg stanu rozliczeń, dodatkowe zatwierdzanie dokumentów przez wyznaczone osoby czy też dopisywanie pomocniczych komentarzy związanych z sytuacjami pojawiającymi się w bieżącej działalności operacyjnej.
COMARCH OPTIMA Płace i Kadry +
Obsuga dziau kadrowo-pacowego wymaga cigego ledzenia zmieniajcych si przepisw prawa pracy i ubezpiecze spoecznych. Dziki regularnym aktualizacjom. przygotowywanym przez ekspertw Comarch. uwzgldniajcym wszelkie te zmiany. modu Pace i Kadry zapewnia byskawiczn reakcj na zmieniajce si wymogi.Aplikacja wydatnie wspomaga obsug kadrowo - pacow kadej firmy. Dziki starannie zaprojektowanym funkcjonalnoci. praca jest zautomatyzowana przez co minimalizowane jest niebezpieczestwo pojawienia si bdu podczas wykonywania operacji.Modu jest w peni zintegrowany z programem Patnik. co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.Modu Pace i Kadry umoliwia m. in.:*moliwo zaimportowania danych pracownikw z programu Patnik.*rozliczanie wszystkich typw umw cywilno-prawnych. w tym zawieranych z cudzoziemcami.*eksport oraz import umw zlece do arkusza kalkulacyjnego.*zgodne z przepisami rozliczanie rnorodnych nieobecnoci. m.in. zwolnie lekarskich. urlopw.*kontrol stopnia wykorzystania limitw nieobecnoci przez pracownika.*export/import danych kadrowych pracownikw i informacji o ich czasie pracy do i z arkusza kalkulacyjnego (MS Office Excel lub Open Office Calc).*odnotowywanie czasu pracy na trzy sposoby (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cay miesic).*wyliczanie wynagrodzenia akordowego.*powizanie dodatkw i umw cywilnoprawnych z listami pac. dziki czemu bd naliczay si automatycznie na wskazanych listach.*podzia wynagrodzenia osignitego przez pracownika na wypat gotwkow i przelew na konto bankowe.*definiowanie niestandardowych skadnikw wypat. nieobecnoci oraz limitw nieobecnoci.*modyfikacj danych podatkowych: progw. kosztw uzyskania. ulg podatkowych. zaniechania naliczania podatku.*wysyanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje.*korekty do zaksigowanych list pac. z moliwoci zachowania w programie wypat naliczonych w pierwotnej postaci.*naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowizujcymi wzorami formularzy.*sporzdzanie deklaracji dla PFRON. (Wn-D wraz z zacznikami).*wyliczanie skadek ZUS i deklaracji dla wacicieli.*tworzenie i przesyanie do Patnika formularzy zgoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracownikw i wacicieli wraz z wymaganymi zacznikami.Modu Pace i Kadry PlusModu rozszerzony (Pace i Kadry Plus) przeznaczony jest dla firm prowadzcych rozbudowan polityk kadrowo-pacow. Posiada dodatkowe funkcjonalnoci jak:*obsug firm majcych rozbudowan struktur organizacyjn (drzewiasta struktura wydziaw).*opcj powizania listy pac z wybranym wydziaem.*moliwo prowadzenia skomplikowanego systemy wynagrodze. dla wypat liczonych wedug trzynastu algorytmw.*funkcje pozwalajce na konstruowanie rozbudowanych wzorw wyliczajcych dodatki pacowe.*automatyczne. okresowe naliczanie skadnikw wynagrodzenia oraz rozliczanie nadgodzin.*moliwo importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomoc czytnikw RCP.*odnotowanie w kalendarzu obecnoci pracownika do szeciu wej/wyj w obrbie doby (wersja podstawowa Pace i Kadry PK umoliwia rejestracj tylko jednego wejcia/wyjcia).*moliwo wykorzystania opisu analitycznego w schematach ksigowych moduu Ksiga Handlowa OPT!MA oraz w module Controlling systemu Comarch CDN XL.*atrybuty. czyli cechy. za pomoc ktrych mona opisywa pracownikw. wprowadzajc dowolna liczb dodatkowych informacji.*pena obsuga kas zapomogowo-poyczkowych: przynaleno do PKZP. rejestracja skadek (wkadw). przydzielanie zapomg. udzielanie poyczek z tworzeniem harmonogramw spat. raportowanie.Comarch OPT!MA Pace i Kadry mona zintegrowa rwnie z systemem Comarch CDN XL. korzystajc z dodatkowego moduu synchronizacji.Modu Kadry i Pace wydatnie wspomaga prac dziau kadrowo - pacowego kadej firmy. Dziki starannie zaprojektowanym funkcjonalnociom. praca w dziale kadr i pac jest zautomatyzowana przez co minimalizowane jest niebezpieczestwo pojawienia si bdu podczas wykonywania operacji.Z moduem Kadry i Pace firma zyskuje:*moliwo zawierania umw z pracownikiem na dowolnie wybran form zatrudnienia.*atwo prowadzenia przejrzystej ewidencji pracownikw zatrudnionych na kilku etatach.*pen kontrol nadgodzin pracownikw. dziki automatycznemu rozliczaniu nadgodzin.*bezproblemow wspprac z programem Patnik oraz SOD – offline*du elastyczno w definiowaniu i naliczaniu wynagrodze pracownikom. uwzgldniajcych rnorodne dodatki pacowe.*oszczdno czasu dziki funkcji seryjnego wprowadzania zmian na kartotekach pracowniczych. a take poprzez seryjne naliczanie deklaracji np. PIT-11. PIT-40.*dostpno wszelkich formularzy zwizanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika.
COMARCH OPTIMA Kasa/Bank Plus
Modu dostpny jest rwnie w wersji rozszerzonej Kasa/Bank Plus. ktry dodatkowo daje moliwo prowadzenia magazynu walut. Kasa/Bank Plus dedykowany jest firmom korzystajcym z rozlicze w walutach obcych. ktre potrzebuj prowadzi biec wycen operacji na rachunkach bankowych oraz wyodrbnionych kasach walutowych. w przeliczeniu na walut polsk. Wykorzystujc modu Kasa/Bank zyskujesz moliwoci: * Kontrolowania przepyww rodkw pieninych – raporty mog dotyczy zarwno przeszoci. jaki planowanych wpyww i wydatkw w przyszoci. * Prowadzenia preliminarza patnoci w firmie – informacje na ten temat to wszystkie planowane spaty nalenoci i zobowiza. daty patnoci podatkw spat rat kredytw (preliminarz patnoci to doskonae narzdzie wspierajce podejmowanie decyzji finansowych). * Monitorowania rozlicze z dunikami i wierzycielami – bez problemu uzyskasz wieloprzekrojowe zestawienia dotyczce niezrealizowanych patnoci. listy najwikszych dunikw i wierzycieli czy zalegoci wedug typw dokumentw. * atwego wyliczenia zysku. kosztw i inwestycji firmy – wyliczenia pokazuj rozkad kosztw i przychodw. a take wielko nakadw ponoszonych na inwestycje.
COMARCH OPTIMA Faktury
Comarch OPT!MA Faktury to narzdzie. dziki ktremu w prosty i intuicyjny sposb moliwe jest wystawienie: * faktury sprzeday (dla podmiotw gospodarczych i osb fizycznych). * faktury zakupu. * faktury korygujcej i Pro Forma. * faktury zaliczkowej. oraz paragonu. Dokumenty mona przygotowa zarwno w zotwkach. jak i w walucie obcej. Prowadzc transakcje zagraniczne. dziki Moduowi Faktury masz gwarancj atwej ewidencji dokumentw w walucie obcej. zarwno w obrbie Unii Europejskiej. jak i spoza niej. Modu Faktury wsppracuje z pozostaymi moduami Comarch OPT!MA. Dziki penej integracji pomidzy nimi przepyw danych w programie jest niczym nie ograniczony. co usprawnia obsug rozlicze handlowych oraz procesy ksigowe. Comarch OPT!MA Faktury to take: * Okno sprzeday dedykowanej * atwa sprzeda * Oferta handlowa * Internetowa wymiana dokumentw - ECOD Okno Sprzeday Dedykowanej Modu Faktury zosta wyposaony w Okno Sprzeday Dedykowanej. Narzdzie umoliwia prezentacj informacji zwizanych z konkretnym kontrahentem. takich jak: * zestawienia rabatw z moliwoci wydruku indywidualnego cennika. * historia kontrahenta (wszelkie dokumenty zwizane z kontrahentem). * historia patnoci kontrahenta wraz z prognoz patnoci przyszych. * przyznany limit kredytu kupieckiego. wartoci przeterminowanych patnoci. zaduenia i pobranych zaliczek. * analiza sprzeday za ostatnie trzy miesice. w porwnaniu z analogicznymi miesicami w roku poprzednim. * lista zada i kontaktw dotyczcych kontrahenta z moliwoci rejestracji nowych (wprowadzonych w module CRM). atwa sprzeda. atwe zakupy Funkcje pozwalaj ograniczy czas zwizany z wystawianiem dokumentw do trzech krokw: zaznaczeniu zasobw i okreleniu ich iloci. wyborze dokumentu (faktura. paragon). oraz wyborze kontrahenta na dokumencie. Oferta handlowa Comarch OPT!MA Ofertowanie to aplikacjia. ktra usprawnia przygotowanie oferty handlowej w oparciu o aktualne dane pobierane bezporednio z Comarch OPT!MA w dokumencie Microsoft Office Word. Przesyaj dokumenty przez Internet Program Comarch OPT!MA moe wsppracowa z systemem ECOD. dziki czemu moliwa jest elektroniczna wymiana dokumentw z partnerami handlowymii. Eksport faktur oraz import zamwie realizowany jest w standardzie EDI (Electronic Data Interchange). Wybr Comarch OPT!MA Faktury to: * Przyspieszenie pracy poprzez wykonywanie operacji seryjnych (zbiorcze zatwierdzanie i usuwanie oraz kopiowanie dokumentw). * Szybki dostp do informacji o biecych cenach oferowanych towarw. dziki moliwoci tworzenia list towarw. * Prosta ewidencja oferowanych towarw i usug dziki moliwoci szczegowego opisywania cechami (atrybutami). * Wystawianie faktur w cenach „od netto” dla innych podmiotw gospodarczych. lub „od brutto” dla klientw indywidualnych. * Prowadzenie nieograniczonej listy cech jednego towaru. lub usugi. w dowolnej walucie. * Definiowanie warunkw handlowych (cen. limitw kredytowych. rabatw) indywidualnie dla kadego kontrahenta. * Modyfikowanie wygldu graficznego faktur. tj. m.in. ukad kolumn. nagwek faktury

Szczegółowe informacje o sklepie SKLEP.TECH-SAS.PL

Szczegółowe dane
Nazwa firmy TECH-SAS
Adres Żydów 2, 32-125 Wawrzeńczyce
Telefon 888222994
Adres e-mail ko... Pokaż
Witryna
NIP 6821688710
KRS Pokaż
informacje dodatkowe
Zakup bez konieczności rejestracji
Wyszukiwarka produktów
Informacja o dostępności produktu
sposoby płatności
Przedpłata-przelew
Płatność przy odbiorze
Karta płatnicza
Zakupy na raty
Leasing
lokalizacje sklepów
Zlokalizuj mnie Najbliższy sklep
Twoja lokalizacja:
Liczba oddziałów: 0 Szczegóły wybranego na mapie sklepu - po kliknięciu na: Znacznik