PODRĘCZNIK LOGOWANIA DO PANELU SKLEPOWEGO CENEO

Panel sklepowy znajduje się pod adresem: https://shops.ceneo.pl

Każdy sklep współpracujący z Ceneo ma utworzone konto głównego administratora. Nazwa użytkownika dla głównego administratora panelu to zawsze:
ID firmy-admin, np. 1234-admin

Logując się loginem administratora mają Państwo dostęp do wszystkich sklepów współpracujących z Ceneo w ramach jednej firmy.  Aby przełączyć się pomiędzy sklepami, należy kliknąć w domenę sklepu na górnej belce w panelu sklepowym Ceneo.


Dodatkowo można tworzyć użytkowników mających dostęp do wybranej domeny lub/i wybranych zakładek w panelu sklepowym Ceneo. Instrukcja tworzenia użytkownika i nadania mu dostępów znajduje się w punkcie drugim instrukcji.

1. USTALENIE NOWEGO HASŁA


Jeśli nie pamiętają Państwo hasła lub loginu,  bądź logują się Państwo po raz pierwszy należy skorzystać z opcji ‘Zapomniałeś hasła’ widocznej poniżej formularza do logowania. 
W pole e-mail należy wpisać adres głównego administratora ( adres podawany podczas rejestracji sklepu), a następnie kliknąć w przycisk ‘Zmiana hasła’.
Jeśli podany adres e-mail jest poprawny, otrzymają Państwo wiadomość z adresu no-reply@ceneo.pl (prosimy również o sprawdzenie skrzynki spam).
W wiadomości wskazany jest login (użytkownik) - należy kliknąć w link do ustalenia nowego hasła przy wskazanym loginie. Jeśli dla danego adresu e-mail istnieje więcej niż jeden użytkownik, w wiadomości zostaną wygenerowane wszystkie istniejące loginy wraz z linkiem do zmiany hasła.

Po kliknięciu w link, prosimy o dwukrotne wprowadzenie hasła i potwierdzenie przyciskiem ‘Zmień hasło’.
Po ustaleniu nowego hasła, zostaną Państwo przeniesieni do panelu sklepowego. Przy ponownym logowaniu prosimy o używanie ustalonego wcześniej hasła.

2. TWORZENIE NOWEGO UŻYTKOWNIKA


Aby utworzyć konto użytkownika należy zalogować się jako administrator. Następnie proszę wybrać zakładkę Firma -> Użytkownicy
i kliknąć w przycisk "Dodaj użytkownika".

W kolejnym kroku należy zdefiniować nazwę użytkownika, podać adres email osoby, dla której tworzone jest konto. W przypadku, gdy w ramach jednej firmy współpracują Państwo więcej niż jedną domeną, można wybrać również do jakich sklepów użytkownik ma mieć dostęp. Aby zapisać zmiany, proszę kliknąć przycisk 'Utwórz'.

W momencie utworzenia konta, na wskazany adres e-mail wysyłany jest mail umożliwiający ustawienie hasła dla danego użytkownika. Nazwa użytkownika znajduje się również w treści maila po słowie "Witaj"

W ostatnim kroku należy zdefiniować zakładki w panelu sklepowym Ceneo, do kórych dany użytkownik ma mieć dostęp. Należy zwrócić uwagę, aby w przypadku zaznaczenia pojedynczych podstron, zaznaczyć również główną zakładkę, np.: jesli dany użytkownik ma mieć dostęp do zakładki Kup Teraz - > Zamówienia -> Szczegóły zamówienia należy również zaznaczyć dostęp do zakładek Kup Teraz - > Zamówienia oraz Kup Teraz.

W razie wszelkich dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem: wsparciesklepu@ceneo.pl.