CENNIK OPARTY O WAGĘ PRODUKTÓW - WYBÓR FORMY DOSTAWY ORAZ DEFINIOWANIE CENNIKÓW


Po kliknięciu w zakładkę Koszty dostawy -> Podstawowe cenniki , pojawi się lista najpopularniejszych na polskim rynku firm dostawczych. Każdą z pozycji można edytować poprzez wybór odpowiedniej formy płatności (przelew lub płatność przy odbiorze) oraz zdefiniowanie kosztów przesyłki w zależności od jej wagi.
Istnieje również możliwość stworzenia listy placówek odbioru osobistego.

Aby ustawić cennik dla konkretnej formy dostawy, należy kliknąć na ikonkę znajdującą się w kolumnie „Akcja”.

Po wejściu w szczegóły, wyświetli się opcja zdefiniowania kosztów dostawy dla płatności z góry oraz dla płatności przy odbiorze.
W celu zdefiniowania kosztów dostawy dla płatności z góry/ płatności przy odbiorze, należy przejść do edycji formy płatności (zaznaczone na obrazku). Istnieje również możliwość dodania nowego sposobu odstawy, innego niż zdefiniowany przez Ceneo.

W kolejnym kroku, musisz dodać przedział wagowy w jakim będzie obowiązywała ustalona wcześniej cena za dostawę.
Dodając przedział cenowy uwzględniający wagę zamówienia, należy uzupełnić dolną i górną granicę, w jakich będzie obowiązywał konkretny koszt przesyłki. Przy każdym dostawcy, z usług którego korzystasz, możesz zdefiniować tyle progów, ile potrzebujesz. Pamiętaj, że każdy próg musi być zamknięty.

Twój cennik może zawierać również opcję darmowej dostawy, zależnej od wartości zamówienia oraz do jakiej wartości zamówienia będzie obowiązywać.
Pamiętaj, że opcja "Ten sposób dostawy obowiązuje dla zamówień o wartości do" nie może być uzupełniona, jeśli oferty mają być wyświetlane w usłudze Kup Teraz.
Po zakończeniu wypełniania, należy kliknąć przycisk „Zapisz”Niezapisanie podanych wartości skutkuje brakiem ustawienia darmowej wysyłki.
W tym momencie zdefiniowana przez Ciebie forma dostawy jest już aktywna.

Po kliknięciu ikony w kolumnie „Akcja” pojawi się wykaz sposobów dostawy odpowiedniej dla danego dostawcy. Znajduje się tam przycisk umożliwiający włączenie/wyłączenie cennika dostawcy.

 DODANIE NOWEGO SPOSOBU DOSTAWY

Istnieje również możliwość dodania nowego sposobu dostawy dla konkretnego dostawcy. Aby to zrobić, należy po wyborze dostawcy kliknąć przycisk „Dodaj nowy sposób dostawy”
Następnie należy wybrać formę płatności (płatność z góry bądź przy odbiorze) i nazwać nowy sposób dostawy.
Po zapisaniu zmian nowy sposób dostawy pojawi się na liście form dla konkretnego dostawcy. Dla nowej pozycji także można stworzyć cennik.

TWORZENIE WŁASNEJ FORMY DOSTAWY

Jeśli na liście zdefiniowanych przez Ceneo dostawców nie występuje firma, która świadczy dla sklepu usługi transportowe, istnieje możliwość dodania nowej formy dostawy. W takim przypadku w zakładce Koszty dostawy -> Podstawowe cenniki w Panelu Sklepowym należy kliknąć przycisk „Dodaj nowego dostawcę”, znajdujący się na samum dole listy dostawców.

Po kliknięciu otworzy się okienko umożliwiające nazwanie nowej formy dostawy.
Po zapisaniu nazwy nowa forma dostawy pokaże się na dole listy z ikoną:

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku firm kurierskich z listy, tak i tutaj należy zdefiniować przedziały wagowe oraz ustalić cennik.
Nazwę utworzonej formy dostawy można w każdej chwili zmienić. Wystarczy kliknąć w ikonkę długopisu.

DODAWANIE PLACÓWEK ODBIORU OSOBISTEGOWY

Aby zdefiniować koszt dostawy dla odbioru osobistego, należy w zakładce Koszty dostawy -> Punkty odbioru osobistego  ,kliknąć w „Dodaj punkt odbioru” .

Następnie zdefiniuj punkt odbioru osobistego, poprzez określenie jego danych kontaktowych, godzin otwarcia oraz warunków odbioru.
Dla każdej placówki można zdefiniować i aktywować osobny cennik.
W tym celu należy wrócić do zakładki Koszty dostawy - > Podstawowe Cenniki i przejść do opcji edycji odbioru osobistego. 

Następnie dla danej formy płatności należy przypisać punkty odbioru, w których ma obowiązywać dany cennik poprzez kliknięcie w Przypisz cennik.

WYLICZANIE KOSZTÓW DOSTAWY W PRZYPADKU KILKU PACZEK

Jeśli nie będzie można spakować wszystkich towarów z danego sklepu do jednej paczki, ponieważ ich sumaryczna waga przekracza maksymalny przedział zdefiniowany przez sklep, to koszt dostawy będzie wyliczony na podstawie określonego schematu.

Schemat paczkowania:

1. Wybieramy tych dostawców i sposoby dostawy, które będą pasowały do najcięższego towaru z zamówienia.

2. Sumujemy wagę zamówienia.

3. Wyliczamy koszty dostawy pakując optymalnie dla wybranych dostawców i sposobów dostawy.

INFORMACJE NA TEMAT WAG WYKORZYSTYWANYCH DO WYLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY

Aby móc korzystać z cennika kosztów dostawy opartego o wagi, konieczne jest przekazywanie wag produktów dla każdej z ofert prezentowanych w serwisie Ceneo.

 Możliwe są dwa sposoby przekazywania wag:
  1. Przekazanie wagi produktu w pliku XML (zalecane)
  2. Podanie wagi dla poszczególnych produktów w zakładce „Zarządzanie produktami”

1. Przekazanie wagi produktu w pliku XML

Wagi podane w pliku XML mają najwyższy priorytet i będą nadpisywać wagi zdefiniowane ręcznie w zakładce „Zarządzanie produktami”. Te z kolei będą nadpisywać zaakceptowane średnie wagi proponowane przez Ceneo (które mają najniższy priorytet).

Poniżej przykład umieszczenia informacji o wadze w pliku XML.

http://www.sklep.tel.pl/id=158″ price=”980″ avail=”1″ set=”0″ weight=”3.5″ stock=”2″>

Wagę definiuje się za pomocą parametru weight. Waga oferty wyrażona jest w kilogramach, a separatorem musi być kropka.


2. Podawanie wagi produktu w zakładce „Zarządzanie ofertami”

W zakładce Zarządzanie sklepem ->  Zarządzanie ofertami istnieje możliwość zdefiniowania wag dla poszczególnych produktów. Aby to zrobić należy wejść do zakładki i wybrać produkt:

Następnie należy kliknąć ikonkę „Edycja”, aby edytować ofertę. W formularzu, w pozycji „Waga” należy wpisać odpowiednią wagę.