PODRĘCZNIK KONFIGURACJI ZAUFANYCH OPINII NA PLATFORMACH SKLEPOWYCH - TRZY KROKI DO URUCHOMIENIA USŁUGI

Poniżej znajdą Państwo cztery kroki, które umożliwią konfigurację programu Zaufanie Opinie.

W naszym podręczniku znajdują się informacje o tym, w jaki sposób dokonać instalacji skryptu Zaufanych Opinii na najpopularniejszych oprogramowaniach sklepowych.

Jeśli nie odnajdziecie Państwo swojej platformy sklepowej, należy skorzystać z uniwersalnej instrukcji znajdującej się na końcu podręcznika.

Umieszczenie na stronie sklepu skryptu w odpowiednim miejscu jest niezbędne, aby przyłączyć się do programu Zaufane Opinie.
Skrypt pozwoli wysłać ankiety do Klientów sklepu, określić  liczbę zaufanych opinii oraz umożliwi ocenę jakości oferowanych usług. Wszystko po to, aby lepiej wypromować Państwa sklep.

W razie wszelkich dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem: wsparciesklepu@ceneo.pl

KROK PIERWSZY - KONFIGURACJA W PANELU SKLEPOWYM CENEO


Zaloguj się do panelu sklepowego Ceneo https://shops.ceneo.pl, następnie wejdź do zakładki Opinie -> Zaufane Opinie , w celu akceptacji regulaminu Zaufanych Opinii.
Zgodnie z § 3 pkt 3.1 c)  Regulaminu Programu Zaufane Opinie prosimy o powierzenie nam przetwarzania danych osobowych Kupujących Ceneo sp. z o.o. W tym celu należy zaakceptować Umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych w panelu sklepowym. Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w Regulaminie, Polityce prywatności lub klauzuli informacyjnej Sklepu, należy dodać treść informującą o powierzeniu przetwarzania danych. 
Niniejsza treść powinna zawierać m.in. informacje o:
podmiocie, któremu powierzają Państwo dane,
danych, które Państwo powierzają ,
celu powierzenia powyższych danych.Po dokonaniu akceptacji należy przejść do zakładki Konfiguracja, z której należy skopiować numer GUID do dalszej konfiguracji.

KROK DRUGI - KONFIGURACJA NA PLATFORMIE SKLEPOWEJ

KROK TRZECI– SKONFIGURUJ CZAS WYSYŁKI ZAPROSZEŃ DO WYSTAWIENIA OPINII

Zaproszenia do wypełnienia ankiety oceniającej transakcję w sklepie są wysyłane po ustalonej z góry ilości dni. Należy dokonać wyboru pomiędzy konfiguracją Automatyczną (domyślna) oraz Ręczną.

Konfiguracja automatyczna oznacza, iż wiadomości email z zaproszeniem będą wysyłane do kupujących po czasie ustalonym na podstawie średniej liczby dni dostawy estymowanej na podstawie ankiet ZO, co zwiększy szansę na wypełnienie ankiety z opinią przez klienta.

Przy konfiguracji ręcznej należy ustawić "na sztywno" liczbę dni roboczych, po upływie których ma być wysłane zaproszenie do wypełnienia ankiety. Maksymalna liczba dni to 7 dni roboczych. W przypadku sklepów sprzedających głównie towary z kategorii Budowa i Remont albo Dom i Wnętrze istnieje możliwość ustawienia maksymalnie 21 dni roboczych.

Konfiguracji należy dokonać w panelu sklepowym Ceneo w zakładce Opinie -> Zaufane Opinie -> Konfiguracja
Trzecim sposobem konfiguracji ilości dni, po jakiej ma zostać wysłane zaproszenie do wypełnienia ankiety, jest skrypt Zaufanych Opinii. Za czas wysyłki odpowiada pole: ceneo_work_days_to_send_questionnaire (np. ceneo_work_days_to_send_questionnaire = 3). Aby dane przekazane za pomocą skryptu były brane pod uwagę podczas wysyłania zaproszeń, należy w konfiguracji w panelu sklepowym Ceneo zmienić domyślną wartość z automatyczna na ręczna. Należy upewnić się, że dane są przekazywane w skrypcie - jeśli wskazane wyżej pole nie pojawi się w nim, ankiety zostaną wysłane po czasie zdeklarowanym "na sztywno" w panelu sklepowym Ceneo.

Sposób ten dotyczy również tych oprogramowań sklepowych, które dają możliwość zdeklarowania czasu wysyłki podczas instalacji skryptu ZO w panelu administracyjnym sklepu. Po dokonaniu wyboru ilości dni za pomocą oprogramowania sklepowego, należy w panelu sklepowym Ceneo ustawić konfigurację w tryb ręczny, aby zdeklarowany czas był brany pod uwagę podczas wysyłki zaproszeń do wypełnienia ankiety.

UNIWERSALNA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRYPTU ZAUFANYCH OPINII

Gdzie umieścić skrypt?

Poprawnie uzupełniony parametrami skrypt należy umieścić pomiędzy tagami <BODY> i </BODY> na stronie potwierdzającej złożenie zamówienia w sklepie - czyli na ostatniej stronie procesu składania zamówienia w obrębie jednej sesji przeglądarki.

 

Jeżeli sklep wymaga potwierdzenia zamówienia e-mailem, skrypt nie może być umieszczony na stronie potwierdzającej, do której link wysyłany jest w e-mailu. W takiej sytuacji skrypt powinien zostać umieszczony na stronie informującej Klienta o wysłaniu maila.

Pobranie i instalacja skryptu

Skrypt powinien zostać zainstalowany w taki sposób, aby każda jego część była generowana w osobnej linii.

<script type="text/javascript">

ceneo_client_email = ‘pełny adres e-mail klienta’;

ceneo_order_id = ‘123SK-23’;

             ceneo_shop_product_ids =‘#234#w475xk#5402#’;

   ceneo_work_days_to_send_questionnaire = 3;

               </script>

 

<script type="text/javascript" src="https://ssl.ceneo.pl/transactions/track/v2/script.js?accountGuid=XXXXXXXX">

</script>         

   

W przedostatniej linijce powyższego skryptu znajduje się miejsce oznaczone kolorem żółtym, w którym należy umieścić numer GUID Państwa sklepu. Numer dostępny jest do pobrania z panelu administracyjnego w zakładce Opinie -> Zaufane Opinie - > Konfiguracja

Numer GUID jest unikalnym numerem i dostępnym tylko z poziomu panelu dla Państwa sklepu.

UWAGA!

Proszę pamiętać, że podany skrypt zawiera tylko przykładowe dane. W zależności od oprogramowania sklepu należy wstawić odpowiednie funkcje, przekazujące prawidłowe dane z zamówień.

Szczegóły dotyczące parametrów skryptu

·    ceneo_client_email parametr będący adresem e-mail Klienta składającego zamówienie w sklepie. Adres e-mail Klienta powinien być zawarty w pojedynczym apostrofie, a cały wiersz zakończony średnikiem jak na przykładzie poniżej. Adres jest niezbędnym elementem, dzięki niemu wyślemy Klientowi ankietę zbierającą informacje o przeprowadzonej transakcji oraz - jeśli Państwa sklep został przyłączony do programu POK - informację o tym, że transakcja została objęta ochroną przez Ceneo.

np. ceneo_client_email = ‘pełny adres e-mail klienta’;

 

·      ceneo_order_id ten parametr jest numerem zamówienia Klienta. Podajemy go również w apostrofach (tak jak jest to przedstawione na przykładzie poniżej), a cały wiersz powinien być zakończony średnikiem. Numerem zamówienia może być dowolny ciąg cyfr i liter o max. długości 32 znaków. Numer zamówienia pozwoli łatwiej zidentyfikować transakcję w razie niejasności.

 

np. ceneo_order_id = ‘123SK-23’;

 

·   ceneo_shop_product_ids - parametr zawiera sklepowe identyfikatory produktów, jakie zostały zamówione przez Klienta podczas transakcji. Każdy produkt musi być wyszczególniony separatorem „#”. Identyfikatory poszczególnych produktów występują tyle razy, ile zamówionych zostało sztuk. Parametr podawany jest w apostrofach, jako ciąg znaków. Na końcu wartości parametru separator nie jest wymagany.

np. ceneo_shop_product_ids = ‘#234#w475xk#5402#’; lub

ceneo_shop_product_ids = ‘#234#w475xk#5402’;

 

·   ceneo_work_days_to_send_questionnaireparametr określa liczbę dni roboczych do wysyłki ankiety, dla danego zamówienia, zawierający się w przedziale od 0 do 21 dni (parametr musi być liczbą całkowitą w zakresie od 0 do 21). W tym parametrze nie używamy apostrofów. Cały wiersz zakończony jest średnikiem.

np. ceneo_work_days_to_send_questionnaire = 3; lub

ceneo_work_days_to_send_questionnaire = 10;