Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Utrzymanie czystości i porządku w gminach Komentarz do ustawy Napisz opinię / Zadaj pytanie
  • Autor: Krasowska-Kłos Renata, Kuźma Katarzyna , Chojnacka Daniela, Hartung Wojciech, Maćkowska Katarzyna, Szymczak Karolina, Zdrajkowski Przemysław
  • Wydawnictwo: INFOR Biznes Sp. z o.o.

Kategoria Prawo i administracja

Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w świetle zmiany Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach » 4,5 / 5 Napisz opinię / Zadaj pytanie
  • Autor: Grzymała Zbigniew , Maśloch Grzegorz, Goleń Marek, Górnicki Edwin
  • Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kategoria Ekonomia i biznes