Andrzej wierzbicki

Pospolite ruszenie w Polsce w drugiej połowie XVII wieku. Ostatnie wyprawy z lat 1670-1672 5,0 / 5 1 opinia / Zadaj pytanie
  • Autor: Leszek Andrzej Wierzbicki
  • Wydawnictwo: UMCS Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodo
  • Rok wydania: 2011

Kategoria Historia i literatura faktu

Archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych ze środków unijnych i innych źródeł zagranicznych 4,5 / 5 Napisz opinię / Zadaj pytanie
  • Autor: Regliński Andrzej
  • Seria: BIBLIOTEKA ADMINISTRACJA PUBLICZNA
  • Wydawnictwo: Presshouse Isabelle Wierzbicka

Kategoria Prawo i administracja

Tożsamości, postawy społeczno-polityczne i separatyzmy mniejszości etnicznych na obszarze postradzieckim » Napisz opinię / Zadaj pytanie
  • Autor: red.Kurganskaa Valentina D., red.Wierzbicki Andrzej, red.Załęski Piotr
  • Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR

Kategoria Nauki humanistyczne i społeczne

38,00
;